Snickers Crisp

 

Tävlingen utförs på https://www.facebook.com/snickersse

 

Utgivare av tävlingen är:

Mars Danmark A/S
Ørestads Boulevard 67
2300 København S Danmark

 

All administration av teknik och sociala medier är levererade av Belong:

Belong Agency

Strødamvej 46
2100 Østerbro

Danmark

 

Frågor rörande denna tävling hänvisas till: asc@belongagency.com

 

Så deltar du:

 • För att delta i tävlingen skall du i kommentarsfältet skriva vem bland dina vänner som alltid vurpar när de åker skidor.

 • Åldersgränsen för deltagande i tävlingen är min. 18 år.

 • Endast personer bosatta i Sverige kan delta i tävlingen.

 • Tävlingen börjar den 25:e januari 2021 och slutar den 1:a februari 2021 kl.23.59. 

 

Pris:

 • Det utses endast 1 vinnare i Sverige.

 • Priset är 20 Snickers Crisp.

 • Priset kan inte bytas till kontanter eller andra varor. Det är inte möjligt att ge priset till någon annan eller att sälja det. Vinnaren är själv ansvarig för att betala eventuell skatt för priset.

 • Priset är sponsrat av MARS Danmark.

 • Uppfyller vinnaren inte de uppsatta villkoren har arrangörerna rätten att utse en ny vinnare.

 • Arrangörerna är inte förpliktigade att offentliggöra bakgrunden till valet av vinnaren eller andra detaljer om vinnaren, därtill vinnarens namn.

 

Val av vinnare:

 • En jury bestående av Mars Danmark samt Belong Agency utser vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.

 • Vinnaren utses den 2:e februari 2021 och kontaktas direkt via ett svar på kommentar i tävlingens inlägg, där man samtidigt blir ombedd att skicka ett privat Facebook-meddelande eller mail innehållande kontaktuppgifter.

 • Vinnaren skall svara inom 48 timmar, annars utses en ny vinnare.

 

Användning av persondata:

 • Vid deltagande i tävlingen ges samtidigt samtycke till registrering av namn och övriga nödvändiga kontaktuppgifter.

 • De uppgifter som deltagaren ger i samband med tävlingen kommer endast vara tillgängliga för Mars Danmark, som är utgivare av tävlingen, och Belong Agency, som är teknisk leverantör för tävlingen.

 • All persondata som insamlas vid registrering förvaras säkert. All persondata som vi har användning av för att kontakta vinnaren raderas när tävlingen är över.

 

Dessutom:

 • Mars Danmark och Belong Agency är inte ansvariga för eventuella tryckfel.

 • Facebook är inte involverad i tävlingen, varken gällande administration, sponsring eller någon annan form.

 • Mars Danmark och Belong förbehåller sig rätten att när som helst anpassa villkor och struktur av nuvarande tävling.

 • Mars Danmark kan utan begränsningar och restriktioner använda allt material från denna tävling i förbindelse till SNICKERS® eller andra Mars-relaterade produkter utan att informera, be om tillåtelse eller kompensera deltagarna.

 • Mars Danmark och Belong Agency är inte ansvariga för tekniska problem som kan leda till att någon inte kan delta i tävlingen eller som påverkar resultatet av tävlingen.

 • Mars Danmark och Belong Agency kan inte garantera personligt skydd för privatliv, vad gäller material som har publicerats av en tredje part, och frånskriver sig ansvaret för material som är publicerat av deltagarna.

 

 

Lycka till!