Tävlingsvillkor – Snickers core

 

Tävlingen genomförs på https://www.facebook.com/snickersse

 

Utgivare av tävlingen är:

Mars Danmark A/S
Ørestads Boulevard 67
2300 København S Danmark

 

All administration av teknik och sociala medier är levererade av Belong:

Belong Agency

Strødamvej 46
2100 Østerbro

Danmark

 

Frågor rörande denna tävling hänvisas till: asc@belongagency.com

 

Så deltar du:

 • För att delta i tävlingen skall du i kommentarsfältet beskriva hur din skidresa typiskt utspelar sig/hur din skidresa typiskt slutar.

 • Åldersgränsen för deltagande i tävlingen är min. 18 år.

 • Endast personer bosatta i Sverige kan delta i tävlingen.

 • Tävlingen startar den 1: a mars 2021 och slutar den 8:e mars 2021 kl. 23.59.

Pris:

 • Det utses endast 1 vinnare i Sverige.

 • Priset är 20 Snickers.

 • Priset kan inte bytas till kontanter eller andra varor. Det är inte möjligt att ge priset till någon annan eller att sälja det. Vinnaren är själv ansvarig för att betala eventuell skatt för priset.

 • Priset är sponsrat av MARS Danmark.

 • Det finns inga begränsningar för hur många gånger en person kan delta i tävlingen.

 • Uppfyller vinnaren inte de uppsatta villkoren, har arrangörerna rätten att utse en ny vinnare.

 • Arrangörerna är inte förpliktigade att offentliggöra bakgrunden till valet av vinnaren eller andra detaljer om vinnaren, därtill vinnarens namn.

 

Val av vinnare:

 • Belong Agency utser vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas.

 • Vinnaren utses den 9:e mars 2021 och kontaktas via e-mail.

 • Vinnaren kontaktas direkt via ett svar på kommentar i tävlingens inlägg, där man samtidigt blir ombedd att skicka ett privat Facebook-meddelande eller mail innehållande kontaktuppgifter.

 • Vinnaren skall svara inom 48 timmar, annars utses en ny vinnare.

 

Användning av persondata:

 • Vid deltagande i tävlingen ges samtidigt samtycke till registrering av namn och övriga nödvändiga kontaktuppgifter.

 • De uppgifter som deltagaren ger i samband med tävlingen kommer endast vara tillgängliga för Mars Danmark, som är utgivare av tävlingen, och Belong Agency, som är teknisk leverantör för tävlingen.

 • All persondata som insamlas vid registrering förvaras säkert. All persondata som vi har användning av för att kontakta vinnaren raderas när tävlingen är över.

 

Dessutom:

 • Mars Danmark och Belong Agency är inte ansvariga för eventuella tryckfel.

 • Facebook är inte involverad i tävlingen, varken gällande administration, sponsring eller någon annan form.

 

Vid misstanke om bedrägeri har Mars Danmark och Belong rätt till att utreda och utesluta deltagare… Mars Danmark och Belong förbehåller sig rätten att när som helst anpassa villkor och struktur av nuvarande tävling.

 

 • Mars Danmark och Belong förbehåller sig rätten att när som helst anpassa villkor och struktur av nuvarande tävling.
   

 • Anställda hos och familjemedlemmar till anställda av Mars Danmark och Belong får inte delta i tävlingen.
   

 • Mars Danmark och Belong förbehåller sig rätten att när som helst anpassa villkor och struktur av nuvarande tävling.
   

 • Mars Danmark och Belong Agency är inte ansvariga för tekniska problem som kan leda till att någon inte kan delta i tävlingen eller som påverkar resultatet av tävlingen.

 

Lycka till!